Właściciel podmiotu:

Powiat wrzesiński,

Udział: 100%

Typ: Osoba prawna

Gmina: Września,

Powiat: wrzesiński,

Wielkopolska,


Zarząd Powiatu wykonuje zadania Zgromadzenia Wspólników w osobach:

Starosta - Dionizy Jaśniewicz

Wicestarosta - Waldemar Grzegorek

Członek Zarządu - Paweł Guzik

Członek Zarządu - Rafał Zięty

Członek Zarządu - Jerzy Mazurkiewicz

 

Organ Kontrolny - Rada Nadzorcza w osobach:

Przewodniczący - Dariusz Jurewicz

Wiceprzewodnicząca - Daniela Jackowska

Sekretarz - Tomasz Żak

 

Organ Wykonawczy - Zarząd Szpitala w osobach:

Prezes Zarządu - Zbigniew Hupało