REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji  plik pdf 325 KB »
Schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki plik pdf 150 KB »
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADÓW LECZNICZYCH „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji plik pdf 318 KB »
Załącznik nr 1 - Regulamin odwiedzin w Szpitalu Powiatowym we Wrześni plik pdf 73 KB »
Załącznik nr 2 - Schemat organizacyjny Zakładu plik pdf 149 KB »
Załącznik nr 3 - Receptariusz szpitalny
i Szpitalna lista leków
plik pdf 138 KB »
plik ods 65 KB »
Załącznik nr 4 - Dokumentacja medyczna plik pdf 65 KB »
Załącznik nr 5 - Przechowywanie zwłok plik pdf 50 KB »
Załącznik nr 6 - Cenniki za pobyt w szpitalu
i Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
plik pdf 213 KB »
plik pdf 170 KB »
Załącznik nr 7 - Cennik usług niemedycznych plik pdf 46 KB »