Prezes Zarządu
Zbigniew Hupało
tel. sekretariat:
61 4370 590