Konkursy ofert

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 40 KB) - dodano 11.12.2017r

Szczegółowe warunki udziału w konkursie - plik do pobrania (doc. 102 KB) - dodano 11.12.2017r.

Załączniki do warunków - plik do pobrania (zip. 46 KB) - dodano 11.12.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.41) - plik do pobrania 25.07.2017r.

Szczegółowe Warunki Konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 142 KB) - dodano 25.07.2017r.

Załacznki 1- plik do pobrania (doc.22 KB) - dodno 25.07.2017r.

Załacznik nr 2 - plik do pobrania (doc. 23 KB) - dodano 25.07.2017r.

Załacznik nr 3 - plik do pobrania (doc. 22 KB) - dodano 25.07.2017r.

Załacznik nr 4 - plik do pobrania (doc. 40 KB) - dodano 25.07.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 258 KB) - dodano 22.08.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.42 KB) - dodano 08.05.2017r.

Szczegółowe warunki udziału - plik do pobrania (doc. 107 KB) - dodano 08.05.2017r.

Załaczniki - plik do pobrania (zip. 39 KB) - dodano 08.05.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 126 KB) - dodano 17.05.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.42 KB) - dodano 04.05.2017r.

Szczegółowe warunki udziału konkursu - plik do pobrania (doc. 106 KB) - dodano 04.05.2017r.

Załaczniki - plik do pobrania (zip. 45 KB) - dodano 04.05.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.124 KB) - dodano 12.05.2017r.

Ogłoszeni - plik do pobrania ( doc. 42KB) - dodano 14.04.2017r.

Szczeółowe warunki konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 106 KB) - dodano 14.04.2017r.

Załaczniki - plik do pobrania (zip. 45 KB) - dodano 14.04.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 126 KB) - dodano 17.05.2017r.

ogłoszenie -  plik do pobrania (doc. 41 KB) - dodano 03.04.2017r.

szczegółowe warunku konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 105 KB) - dodano 03.04.2017r.

załaczniki - plik do pobrania (zip.45 KB) - dodano 03.04.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 25.04.2017r.

ogłoszenie - plik do pobrania (doc.42 KB) - dodano 03.04.2017r.

szczegółowe warunki konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 106 KB) - dodano 03.04.2017r.

załaczniki - plik do pobrania (zip. 45 KB) - dodano 03.04.2017r

Unieważnienie - plik do pobrania (doc. 121 KB) - dodano 25.04.2017r.

ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 42 KB) - dodano 03.04.2017r.

szczegółowe warunki konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 105 KB) - dodano 03.04.2017r.

załaczniki - plik do pobrania (zip 45 KB) - dodano 03.04.2017r.

Rozstrzygniecie - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 25.04.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 40 KB) - dodano 03.04.2017r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 109 KB) - dodano 03.04.2017r.

 Załaczniki - plik do pobrania (zip. 45 KB) - dodano 03.04.2017r.

Unieważnienie - plik do pobrania (doc. 122 KB) - 04.05.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 42KB) - dodano 03.04.2017r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert - plik do pobrania ( doc. 106 KB) - dodano 03.04.2017r.

Załaczniki - plik do pobrania (zip. 45KB) - dodano 03.04.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 04.05.2017r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 44 KB) - dodano 16.12.2016r.

Szczegółowe warunki udziału - plik do pobrania (doc. 103 KB) - dodano 16.12.2016r.

załaczniki do szczegółowych warunków udziału - plik do pobrania (zip. 23 KB) - dodano 16.12.2016r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.124 KB) - dodano 27.12.2016r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 39 KB) - dodano 15.12.2016r.

Szczegółowe warunki udziału - plik do pobrania (doc. 139 KB) - dodano 15.12.2016r.

Załączniki do szczegółowych warunków udziału - plik do pobrania (zip. 26 KB) - dodano 15.12.2016r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.128 KB) - dodano 28.12.2016r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 40 KB) - dodano 14.12.2016r.

Szczegółowe warunki udziału - plik do pobrania (doc. 116 KB) - dodano 14.12.2016r.

Załaczniki do szczegółowych warunków udziału - plik do pobrania (zip. 34 KB) - dodano 14.12.2016r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.126 KB) - dodano 22.12.2016r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 42BK) - dodano 09.12.2016r.

Szczegółowe warunki udziału - plik do pobrania (doc. 135 KB) - dodano 09.12.2016r.

Załaczniki do warunków udziału - plik do pobrania (zpi. 26KB) - dodano 09.12.2016r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.133 KB) - dodano 22.12.2016r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.40 KB) - dodano 05.12.2016r.

Szcegółowe warunki udziału - plik do pobrania (doc. 135 KB)  - dodano 05.12.2016r.

Załaczniki do warunków udziału - plik do pobrania (zip. 35 KB) - dodano 05.12.2016r.

Unieważnienie konkursu - plik do pobrania (doc.125 KB) - dodano 14.12.2016r.

Ogłoszenie o konkursie - plik do pobrania (doc. 19KB) - dodano 26.09.2016

Szczegółowe warunki konkursu - plik do pobrania (doc. 103KB) - dodano 26.09.2016

Oświadczenie o niekaralności - plik do pobrania (doc. 9KB) - dodano 26.09.2016

Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią umowy - plik do pobrania (doc. 10KB) - dodano 26.09.2016

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania (doc. 9KB) - dodano 26.09.2016

Formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 38KB) - dodano 26.09.2016

Rozstrzygnęcie konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 106KB) - dodano 11.10.2016

 

Ogłoszenie o konkursie - plik do pobrania (doc. 19KB) - dodano 18.08.2016

Szczegółowe warunki konkursu - plik do pobrania (doc. 74KB) - dodano 18.08.2016

Oświadczenie o niekaralności - plik do pobrania (doc. 22KB) - dodano 18.08.2016

Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią umowy - plik do pobrania (doc. 23KB) - dodano 18.08.2016

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania (doc. 22KB) - dodano 18.08.2016

Regulamin konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 47KB) - dodano 18.08.2016

Formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 36KB) - dodano 18.08.2016

Projekt umowy - plik do pobrania (doc. 69KB) - dodano 18.08.2016

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 108KB) - dodano 26.09.2016

Ogłoszenie o konkursie - plik do pobrania (doc. 20KB) - dodano 26.07.2016

Warunki konkursu - plik do pobrania (doc. 72KB) - dodano 26.07.2016

Oświadczenie o niekaralności - plik do pobrania (doc. 22KB) - dodano 26.07.2016

Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią umowy - plik do pobrania (doc. 23KB) - dodano 26.07.2016

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania (doc. 22KB) - dodano 26.07.2016

Projekt  umowy - plik do pobrania (doc. 84KB) - dodano 26.07.2016

Formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 34KB) - dodano 26.07.2016

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.123 KB) - dodano 05.08.2016r

 

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 42 KB) - dodano 23.05.2016r.

Szczegołowe warunki udziału - plik do pobrania (doc. 107 KB) - dodano 23.05.2016r.

Załaczniki do szczegółowych warunków - plik do pobrania (zip. 50 KB) - dodano 23.05.2016r.

Rozstrzygnięcie -plik do pobrania (doc. 126 KB) - dodano 30.05.2016r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 41KB) - dodano 18.04.2016r.

Szczegółowe warunki konkursu - plik do pobrania (doc. 71 KB) - dodano 18.04.2016r.

Załaczniki - plik do pobrania (zip. 45 KB) - dodano 18.04.2016r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 126 KB) - dodano 29.04.2016r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 46 KB) - dodano 18.04.2016r.

Szczegółowe warunki konkursu - plik do pobrania (doc. 107 KB) - dodano 18.04.2016r.

Załaczniki - plik do pobrania (zip. 35 KB) - dodano 18.04.2016r.

Unieważnienie postępowania - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 12.05.2016r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 39 KB)- dodano 18.04.2016r.

Szczegółowa warunki konkursu - plik do pobrania (doc. 118 KB) - dodano 18.04.2016r.

Załaczniki - plik do pobrania (zip.45 KB) - dodano 18.04.2016r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 125 KB) - dodano 13.06.2016r.

Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 38 KB) - dodano 17.02.2016r.

Szczegółowe warunki udziału - plik do pobrania (doc. 108 KB) - dodano 17.02.2016r.

Formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 68 KB) - dodano 17.02.2016r.

Umowa - plik do pobrania (doc. 82 KB) - dodano 17.02.2016r.

Oświadczenia - plik do pobrania (doc. 22 KB)- dodano 17.02.2016r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.268 KB) - dodano 09.03.2016r.