ogłoszenie - plik do ponrania (doc. 41 KB) - dodano 24.07.2019r.

szczegółowe warunki konkursu ofert - plik do pobrania (doc. 101 KB) - dodano 24.07.2019r.

załaczniki do warunków konkursu - plik do pobrania (zip. 59 KB) - dodano 24.07.2019r.

Rozstrzygnięcie - pliok do pobrania (doc. 252 KB) - dodano 12.08.2019r.