Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 190 KB) - dodano 25.04.2017r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 119 KB) - dodano 25.04.2017r.

Załacznik do specyfikacji (rozdział 4) - plik do pobrania (xls. 59 KB) - dodano 25.04.2017r.

Załacznik do specyfikacji (rozdział 4) - plik do pobrania (xls. 27 KB) - dodano 25.04.2017r.

Załacznik do specyfikacji (rozdział 4) - plik do pobrania (xls.53 KB) - dodano 25.04.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 169 KB) - dodano 28.04.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 163 KB) - dodano 04.05.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.523 KB) - dodano 05.05.2017r.

Sprostowanie - plik do pobrania (doc.129 KB) - dodano 05.05.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 408 KB) - dodano 10.05.2017r.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej - plik do pobrania (doc. 16,2 KB) - dodano 10.05.2017r.

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - plk do pobrania (pdf. 1803 KB) - dodano 30.05.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 268 KB) - dodano 14.06.2017r.