Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 172 KB) - dodano 23.03.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 123 KB) - dodano 23.03.2018r.

Załacznik do specyfikacji (przedmiot zamówienia - plik do pobrania (xls.113 KB) - dodano 23.03.2018r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc.38 KB) - dodano 30.03.2018r.

Odpowiedzi na pytania  ( zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 137 KB) - dodano 30.03.2018r.

Poprawiony załacznik do specyfikacji ( przedmiot zamówienia) plik do pobrania ( xls.114 KB) - dodano 30.03.2018r.

Zmiana ogłoszenia (zmiana terminu otwarcia) - pliok do pobrania (doc. 33KB) - dodano 04.04.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 146 KB) - dodano 04.04.2018r.

Poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w załaczniku nr 1 i 2 - plik do pobrania (doc. 170 KB) - dodano 09.04.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania 316 KB) - dodano 11.04.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 188 KB) - dodano 30.04.2018r.