Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 305 KB) - dodano 22.06.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 435 KB) - dodano 22.06.2018r.

Załacznik do siwz - plik do pobrania (ods.56 KB) - dodano 22.06.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 480 KB) - dodano 27.06.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 323 KB) - dodano 28.06.2018r.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 28.06.2018r. - plik do pobrania (doc. 259 KB) - dodano 28.06.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 521 KB) - dodano 02.07.2018r.

Wniosek zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą - plik do pobrania (doc. 259 KB) - dodano 25.07.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 360 KB) - dodano 30.07.2018r.