Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 361 KB) - dodano 15.10.2018r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 1 391 KB) - dodano 15.10.2018r.

Jedz - plik do pobrania (zip.85 KB) - dodano 15.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja siwz - plik do pobrania (doc. 381 KB) - dodano 30.10.2018r.

Poprawwienie/modyfikacja załacznika nr 2 - plik do pobrania (doc.331 KB) - dodano 30.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 315 KB) - dodano 08.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 2161 KB) - dodano 09.11.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 1387 KB) - dodano 21.11.2018r.

Poprawione zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 1387 KB) - dodano 24.12.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 653 KB) - dodano 30.01.2019r

Unieważnienie czybbości badania i oceny oraz wybór najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 53 - plik do pobrania (doc. 266 KB) - dodano 04.02.2019r.

Unieważnienie czynności badania i oceny oraz wybór najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 91 - plik do pobrania (doc.264KB) - dodano11.02.2019r.