Ogłoszenie - plik do pobrania (doc.133 KB) - dodano 04.06.2019r.

Zmaian ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 49 KB) - dodano 10.06.2019r.

Specyfiakcja - plik do pobrania (doc. 108 KB) - dodano 04.06.2019r.

Odpowiedz na pytanie (modyfikacja - zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (doc. 278 KB) - dodano 10.06.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.99 KB) - dodano 13.06.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 275 KB) - dodano 01.07.2019r.