Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 111 KB) - dodano 04.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 64 KB) - dodano 04.12.2020r

Załacznik nr 1 - formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 21 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie art. 25 ust 1 - plik do pobrania (doc. 18 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 3 - wykaz rotót - plik do pobrania (doc. 12 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 4 - oświadczenie dotyczące osób - plik do pobrania (doc.12 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 5 - umowa - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 1 do umowy - plik do pobrania (doc. 19 KB) - dodano 04.12.2020r.

Załacznik nr 6 - OPZ - plik do pobrania (doc. 19 KB) - dodano 04.12.2020r.

Link do szczegółowego OPZ - plik do pobrania (zip. 281 MB)

Odpowiedz na pytania - plik do pobrania (pdf.490 KB) - dodano 08.12.2020r.

Odpowiedź na pytanie ( modyfikacja SIWZ - zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania (pdf. 83 KB) - dodano 16.12.2020r.

Zmiana Ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 46 KB) - dodano 16.12.2020r.

Przedmiary w formacie ath dla dokumentacji projektowej pn „Projekt zamienny do projektu Przebudowy (adaptacji) oddziału noworodkowo – położniczego na oddział dziecięcy” autorstwa Pracowni Projektowej UNAKEM - plik do pobrania (zip. 93 KB). Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie ath dla branży elektrycznej i teletechnicznej przedmiotowej dokumentacji.

Przedmiary w formacie ath dotyczące dokumentacji projektowej  pn „Aneks do projektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń oddziału noworodkowo – położniczego na cele oddziału dziecięcego” autorstwa Biura Projektów Architektonicznych Format- plik do pobrania (zip. 52 KB)

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc.354 KB) - dodano 18.12.2020r.

Poprawiona specyfikacja - plik do pobrania (doc. 64 KB) - dodano 18.12.2020r.

Poprawiony załacznik nr 5 umowa - plik do pobrania (doc. 48 KB) - dodano 18.12.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 47 KB) - dodano 21.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania (modyfikacja SIWZ - zmaina terminu otwarcia) - plik do ponrania (doc. 491 KB) - dodano 21.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania ( modyfikacja zSIWZ zmiana terminu otwarcia) - plik do pobrania z (pdf.186 KB) - dodano 28.12.2020r.

Poprawiona Specyfikacja - plik do pobrania (doc.64 KB) - dodano 28.12.2020r.

Poprawiony załacznik nr 5 umowa - plk do pobrania (doc. 49 KB) - dodano 28.12.2020r.

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania (doc. 47 KB) - dodano 28.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 63 KB) - dodano 31.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 804 KB) - dodano 22.01.2021r.