Ogłoszenie - plik do pobrania (doc. 112 KB) - dodano 30.12.2020r.

Specyfikacja - plik do pobrania (doc. 65 KB) - dodano 30.12.020r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - plik do pobrania ( doc.21 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 25 ust 1 - plik do pobrania (doc.18 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 3 do SIWZ - Wykaz robót - plik do pobrania (doc. 12 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. osób - plik do pobrania (doc.12 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 5 do SIWZ - Umowa - plik do pobrania (doc. 50 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 1 do umowy - plik do pobrania (doc. 65 KB) - dodano 30.12.2020r.

Załacznik nr 6 do SIWZ - OPZ - plik do pobrania (doc. 26 KB) - dodano 30.12.2020r.

Link do szczegółowego OPZ - plik do pobrania (zip. 111 MB) - dodano 30.12.2020r.

Przedmiar w formie ath dla dokumentacji projektowej pn " działania energooszcędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. - plik do pobrania (zip 53 KB). Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie ath dla branży elektrycznej i teletechnicznej przedmiotowej dokumentacji

 Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (pdf.576 KB) - dodano 15.01.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 84 KB) - dodano 20.01.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 771 KB) - dodano 12.02.2021r.

Informacja - plik do pobrania (pdf.505 KB) - dodano 18.02.2021r

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 746 KB) - dodano 01.03.2021r.