Postępowanie realizowane jest na platformie zakupowej.