Postępowanie realizowane jest na platformie zakupowej. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/478805