Postępowanie realizowane jest na platformie zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/587629