Postępowanie realizowane jest na Platformie zakupowej : https://platformazakupowa.pl/transakcja/684106