Postępowanie realizowane jest na Platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/698259