Zamówienia do 30 tys. EUR

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 1,9 MB) - dodano 13.08.2019r.

zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf.205 KB) - dodano 27.08.2019r.

Protokół ( wybór wykonawcy) - plik do pobrania (pdf 505 KB) - dodano 27.08.2019r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 137 KB) - dodano 31.05.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 46 KB) - dodano 10.06.2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania (doc.253 KB) - dodano 18.06.2019r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 1.9 MB) - dodano 17.04.2019r.

sprostowanie terminu składania ofert - plik do pobrania (doc. 255 KB) - dodano 17.04.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 57 KB) - dodano 29.04.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.249 KB) - dodano 09.05.2019r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 273 KB) - dodano 12.04.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 256 KB) - dodano 16.04.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 252 KB) - dodano 16.04.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 58 KB) - dodan0 18.04.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.249 KB) - dodano 09.05.2019r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 400 KB) - dodano 22.11.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 40 KB) - dodano 28.11.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 537 KB) - dodano 05.12.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 336 KB) - dodano 12.10.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 45 KB) - dodano 17.10.2018r.

Uniewaznienie postępowania - plik do pobrania (pdf. 470 KB) - dodano 29.10.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 329 KB) - dodano 04.10.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.45KB) - dodano 11.10.2018r.

Poprawione zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 45 KB) - dodano 11.10.2018r.

Unieważnienie zapytania ofertowe - plik do pobrania (pdf. 459 KB) - dodano 11.10.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 316 KB) - dodano 13.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 263 KB) - dodano 17.09.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 45 KB) - dodano 19.09.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 517 KB) - dodano 09.10.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 276 KB) - dodano 24.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 280 KB) - dosano 29.08.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania - (doc. 50 KB) - dodano 31.08.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania (pdf.525 KB) - dodano 06.9.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc.133 KB) - dodano 15.03.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrapnia (doc. 52 KB) - dodano 22.03.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 561 KB) - dodano 27.03.2018r.

zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 129 KB) - dodnao 12.03.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 42 KB) - dodano 19.03.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 533 KB) - dodano 20.03.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 03.11.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 143 KB) - dodano 09.11.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - plik do pobrania (pdf 525 KB) - dodano 20.11.2017r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 389 KB) - dodano 19.10.2017r.

Uszczegółowienie pozycji 49 - plik do pobrania (doc.439 KB) - dodano 23.10.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 122 KB) - dodano 06.11.2017r

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 3251 KB) - dodano 29.08.2017r.

Formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 14 KB) - dodano 29.08.2017r.

Załaczniki - plik do pobrania (pdf.941 KB) - dodano 29.08.2017

Wyjaśnienie:

w związku z rozbieżnością we zapytaniu ofertowym dotyczącą  terminu gwarancji informuję, że prawidłowym okresem jest 5 lat.
Proszę o uwzględnienie tej informacji w formularzu ofertowym.
 
Poprawiony formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 13.4 KB) - dodano 30.08.2017r.
Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 37 KB) - dodano 04.09.2017r.
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 586 KB) - dodano 07.09.2017r.