Zamówienia do 30 tys. EUR

Zapytanie ofertowe -plik do pobrania (pdf. 451 KB) - dodano 14.07.2023r.

Zapytanie ofertowe ( wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 235 KB)

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 250 KB) - dodano 20.07.2023r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 250 KB) - dodano 27.07.2023r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 530 KB) - dodano 31.07.2023r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc.158 KB) - dodano 29.03.2023r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 741 KB) - dodano 31.03.2023r.

Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (pdf. 420 KB) - dodano 31.03.2023r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 450 KB) - dodano 12.04.2023r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 350 KB) - dodano 25.04.2023r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc.240 KB) - dodano 20.01.2023r.

Poprawione Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 240 KB) - dodano 25.01.2023r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 134 KB) - dodano 27.01.20223r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 534 KB) - dodano 30.01.2023r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc.245 KB) - dodano 07.12.2022r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 436 KB) - dodano 13.12.2022r.

Zbiorcze zestawienie po negocjacjach - plik do pobrania (pdf. 465 KB) - dodano 29.12.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 528 KB) - dodano 29.12.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf.  KB) - dodano 28.09.2022r.

Załączniki do zapytania ofertowego - plik do pobrania (pdf. 720 KB) - dodano 28.09.2022r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 1 381 KB) - dodano 03.10.2022r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 496 KB) - dodano 07.10.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 523 KB) - dodano 13.10.2022r.

Unieważnienie - plik do pobrania (pdf. 493 KB) - dodano 17.10.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc.211 KB) - dodano 16.09.2022r.

Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (doc. 256 KB) - dodano 19.09.2022r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 884 KB) - dodano 21.09.2022r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 205 KB) - dodano 23.09.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf 545 KB) - dodano 29.09.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 3 921 KB) - dodano 15.09.2022r.

Załączniki do zapytania ofertowego - plik do pobrania (pdf. 3 990 KB) - dodano 15.09.2022r.

Załącznik do zapytania ofertowego - plik do pobrania (pdf. 677 KB) - dodano 19.09.2022r.

Odpowiedź na pytanie - plik do pobrania (pdf. 737 KB) - dodano 19.09.2022r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 209 KB) - dodano 23.09.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 584 KB) - dodano 26.09.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 155 KB) - dodano 12.04.2022r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 250 KB) - dodano 13.04.2022r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania(pdf.450 KB) - dodano 20.04.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania ( pdf. 450 KB) - dodano 29.04.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc.171KB) - dodano 28.03.2022r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 216 KB) - dodano 30.03.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 350 KB) -0dodano 04.04.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.600 KB) - dodano 11.04.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 3 474 KB) - dodano 04.02.2022r.

Załączniki do zapytania ofertowego - plik do pobrania (doc. 28 KB) - dodano 04.02.2022r.

Informacja z sesji otwarcia - plik do pobrania (doc. 14 KB) - dodano 11.02.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.596 KB) - dodano 16.02.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 951 KB) - dodano 01.02.2022r.

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 445 KB) - dodano 01.02.2022r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania ( doc.241 KB) - dodano 07.02. 2022r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 15 KB) - dodano 09.02.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.621 KB) - dodano 21.02.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 469 KB) - dodano 14.01.2022r

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) - plik pobrania (doc. 350 KB) - dodano 14.01.2022r.

Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (pdf. 523 KB) - dodano 20.01.2022r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania ( doc. 15 KB) - dodano 25.01.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 568 KB) - dodano 25.01.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania ( pdf.1062 KB) - dodano 14.01.2022r.

Zapytanie ofertowe ( wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 444 KB) - dodano 14.01.2022r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf.521 KB) - dodano 18.01.2022r.

Zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 14 KB) - dodano 25.01.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 591 KB) - dodano 02.02.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 3 591 KB) - dodano 05.01.2022r.

Załączniki do zapytania ofertowego - plik do pobrania (pdf. 456 KB) - dodano 05.01.2022r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 745 KB) - dodano 10.01.2022r.

odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 505KB) - dodano 11.01.2022r.

Informacja z sesji otwarcia ofert - plik do pobrania (pdf. 84 KB) - dodano 13.01.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pgf. 572 KB) - dodano 14.01.2022r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 1160 KB) - dodano 20.12.2021r.

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 617 KB) - dodano 20.12.2021r.

Informacja z sesji otwarcia - plik do pobrania (pdf. 240 KB) - dodano 23.12.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 575 KB) - dodano 30.12.2021r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 531 KB) - dodano 01.12.2021r.

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 267 KB) - dodano 01.12.2021r.

Zestawienie złożonych ofert - plik do pobrania (pdf. 469 KB) - dodano 15.12.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.610 KB) - dodano 16.12.2021r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 1150 KB) - dodano 23.11.2021r.

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 615 KB) - dodano 23.11.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 300 KB) - dodano 07.12.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.577 KB) - dodano 10.12.2021r.

Unieważnienie - plik do pobrania (pdf. 520 KB) - dodano 20.12.2021r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 3 535 KB) - dodano 20.10.2021r.

Załączniki do zapytania ofertowego - plik do pobrania (pdf. 2 944 KB) - dodano 20.10.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 14 KB) - dodano 28.10.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 581 KB) - dodano 03.11.2021r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf.692 KB) - dodano 07.09.2021

Zapytanie ofertowe ( wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 365 KB) - dodano 13.10.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 17 KB) - dodano 20.09.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania pdf. 557 KB) - dodano 20.09.2021r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf.3 525 KB) - dodano 18.05.2021 r.

Załączniki do zapytania ofertowego - plik do pobrania (pdf. 518 KB) - dodano 18.05.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 192 KB) - dodano 28.05.2021 r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 593 KB) - dodano 01.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 922KB) - dodano 21.04.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.14 KB) - dodano 06.05.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.638 KB) - dodano 07.05.2021r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf.361 KB) - dodano19.02.2021r.

Poprawione zapytanie ofertowe (termin otwarcia) - plik do pobrania (doc. 147 KB) - dodano 22.02.2021r.

Otwarcie ofert 24.02.2021 godz. 10.10

Zbiorcze zestawienie ofert - pliok do pobrania (pdf. 52 KB) - dodano 25.02.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.564 KB) - dodano 25.02.2021r.

Zapytanie ofertowe - pli do pobrania (doc. 239 KB) - dodano 29.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 269 KB) - dodano 31.12.2020r.

Odpowiedz na pytania - plik do pobrania (pdf.877 KB) - dodano 05.01.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 72 KB) - dodano 08.01.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 116 KB) - dodano 19.01.2021r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc.389 KB) - dodano 27.11.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 47 KB) - dodano 04.12.2020r.

Poprawione zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 47 KB) - dodano 11.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 540 KB) - dodano 14.12.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 231 KB) - dodano 26.11.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 55 KB) - dodano 01.12.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 538 KB) - dodano 04.12.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 119 KB) - dodano 19.11.2020r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - plik do pobrania (doc. 262 KB) - dodano 23.11.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 283 KB) - dodano 23.11.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 60 KB) - dodano 25.11.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 539 KB) - dodano 08.12.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 119 KB) - dodano 06.11.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 273 KB) - dodano 09.11.2020r.

Odpowiedzi na poytania - plik do pobrania (doc. 277 KB) - dodano 10.11.2020r.

Odpowiedz na pytania - plik do pobrania (doc.284 KB) - dodano 12.11.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 75 KB) - dodano 13.11.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 250 KB) - dodano 19.11.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 120 KB) - dodano 14.10.2020r.

Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (doc. 273 KB) - dodano 15.10.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 274 KB) - dodano 19.10.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 59 KB) - dodano 21.10.2020r.

Rozstrzygnęcie - plik do pobrania (pdf.512 KB) - dodano 21.10.2020r.

Zapytanie oferto - plik do pobrania (doc. 137 KB) - dodano 23.09.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania ( pdf.502 KB) - dodano 01.10.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 426 KB) - dodano 15.09.2020r.

Modyfikacja zapytania ofertowego - plik do pobrania (pdf. 608 KB) - dodano 18.09.2020r.

Poprawione zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 165 KB) - dodano 18.09.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.137 KB) - dodano 22.09.2020r.

 

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf.235KB) - dodano 08.09.2020r.

Odpowiedz na pytanie - plik do pobrani (pdf 510 KB) - dodano 10.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania (modyfikacja) - plik do pobrania (pdf. 159 KB) - dodano 11.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 75KB) - dodano 14.09.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert ( przed zakończeniem negocjacji) - plik do pobrania (doc.51 KB) -  dodano 18.09.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 540 KB) - dodano 22.09.2020r.

Unieważnienie rozstrzyfnięcia - plik do pobrania (pdf. 502 KB) - dodano 01.10.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf.331 KB) - dodano 28.08.2020r.

Odpowiedz na pytanie - plik do pobrania (pdf.464 KB) - dodano 31.08.2020r.

Zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 46 KB) - dodano 04.09.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 533 KB) - dodano 04.09.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 164 KB) - dodano 27.08.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 49 KB) - dodano09.09.2020r.

 Unieważnienie postępowania - plik do pobrania (pdf.454 KB) - dodano 09.09.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 161 KB) - dodano 26.05.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 562 KB) - dodano 02.06.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrani (doc. 43 KB) - dodano 10.06.2020r.

Unieważnienie zapytania cenowego - plik do pobrania (pdf. 499 KB) - dodano 08.06.2020r.

 

Zapytanie cenowe - plik do pobrania (doc. 209 KB) - dodano 25.05.2020r.

Wariant 1 - plik do pobrania (doc.32 KB) - dodano 25.05.2020r.

Wariant 2 - plik do pobrania (doc. 39 KB) - dodano 25.05.2020r.

Rysunek - plik do pobrania (pdf. 56 KB) - dodano 25.05.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 53 KB) - dodano 10.06.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 275 KB) - dodano 20.03.2020r.

Zbiorcze zestawienie - plik do pobrania (doc.69 KB) - dodano 27.03.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.250 KB) - dodano 27.03.2020r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 123 KB) - dodano 26.11.2019r.

Odpowiedz na pytanie - pliok do pobrania (pdf.450 KB) - dodano 29.11.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 250 KB) - dodano 06.12.2019r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 1,9 MB) - dodano 13.08.2019r.

zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf.205 KB) - dodano 27.08.2019r.

Protokół ( wybór wykonawcy) - plik do pobrania (pdf 505 KB) - dodano 27.08.2019r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 137 KB) - dodano 31.05.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 46 KB) - dodano 10.06.2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania (doc.253 KB) - dodano 18.06.2019r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 1.9 MB) - dodano 17.04.2019r.

sprostowanie terminu składania ofert - plik do pobrania (doc. 255 KB) - dodano 17.04.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 57 KB) - dodano 29.04.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.249 KB) - dodano 09.05.2019r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 273 KB) - dodano 12.04.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 256 KB) - dodano 16.04.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 252 KB) - dodano 16.04.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 58 KB) - dodan0 18.04.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.249 KB) - dodano 09.05.2019r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 400 KB) - dodano 22.11.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 40 KB) - dodano 28.11.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 537 KB) - dodano 05.12.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 336 KB) - dodano 12.10.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 45 KB) - dodano 17.10.2018r.

Uniewaznienie postępowania - plik do pobrania (pdf. 470 KB) - dodano 29.10.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 329 KB) - dodano 04.10.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc.45KB) - dodano 11.10.2018r.

Poprawione zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 45 KB) - dodano 11.10.2018r.

Unieważnienie zapytania ofertowe - plik do pobrania (pdf. 459 KB) - dodano 11.10.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 316 KB) - dodano 13.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 263 KB) - dodano 17.09.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 45 KB) - dodano 19.09.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 517 KB) - dodano 09.10.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 276 KB) - dodano 24.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 280 KB) - dosano 29.08.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania - (doc. 50 KB) - dodano 31.08.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania (pdf.525 KB) - dodano 06.9.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc.133 KB) - dodano 15.03.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrapnia (doc. 52 KB) - dodano 22.03.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 561 KB) - dodano 27.03.2018r.

zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 129 KB) - dodnao 12.03.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 42 KB) - dodano 19.03.2018r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 533 KB) - dodano 20.03.2018r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 124 KB) - dodano 03.11.2017r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 143 KB) - dodano 09.11.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - plik do pobrania (pdf 525 KB) - dodano 20.11.2017r.

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 389 KB) - dodano 19.10.2017r.

Uszczegółowienie pozycji 49 - plik do pobrania (doc.439 KB) - dodano 23.10.2017r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc. 122 KB) - dodano 06.11.2017r

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 3251 KB) - dodano 29.08.2017r.

Formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 14 KB) - dodano 29.08.2017r.

Załaczniki - plik do pobrania (pdf.941 KB) - dodano 29.08.2017

Wyjaśnienie:

w związku z rozbieżnością we zapytaniu ofertowym dotyczącą  terminu gwarancji informuję, że prawidłowym okresem jest 5 lat.
Proszę o uwzględnienie tej informacji w formularzu ofertowym.
 
Poprawiony formularz ofertowy - plik do pobrania (doc. 13.4 KB) - dodano 30.08.2017r.
Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 37 KB) - dodano 04.09.2017r.
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 586 KB) - dodano 07.09.2017r.