Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 276 KB) - dodano 24.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 280 KB) - dosano 29.08.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania - (doc. 50 KB) - dodano 31.08.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania (pdf.525 KB) - dodano 06.9.2018r.