Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc. 273 KB) - dodano 12.04.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 256 KB) - dodano 16.04.2019r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (doc. 252 KB) - dodano 16.04.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 58 KB) - dodan0 18.04.2019r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (doc.249 KB) - dodano 09.05.2019r.