Postępowanie realizowane jest na platformie zakupowej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/343123