Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf.235KB) - dodano 08.09.2020r.

Odpowiedz na pytanie - plik do pobrani (pdf 510 KB) - dodano 10.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania (modyfikacja) - plik do pobrania (pdf. 159 KB) - dodano 11.09.2020r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania (pdf. 75KB) - dodano 14.09.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert ( przed zakończeniem negocjacji) - plik do pobrania (doc.51 KB) -  dodano 18.09.2020r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 540 KB) - dodano 22.09.2020r.

Unieważnienie rozstrzyfnięcia - plik do pobrania (pdf. 502 KB) - dodano 01.10.2020r.