Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf.361 KB) - dodano19.02.2021r.

Poprawione zapytanie ofertowe (termin otwarcia) - plik do pobrania (doc. 147 KB) - dodano 22.02.2021r.

Otwarcie ofert 24.02.2021 godz. 10.10

Zbiorcze zestawienie ofert - pliok do pobrania (pdf. 52 KB) - dodano 25.02.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.564 KB) - dodano 25.02.2021r.