Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 1150 KB) - dodano 23.11.2021r.

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 615 KB) - dodano 23.11.2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 300 KB) - dodano 07.12.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.577 KB) - dodano 10.12.2021r.

Unieważnienie - plik do pobrania (pdf. 520 KB) - dodano 20.12.2021r.