Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 531 KB) - dodano 01.12.2021r.

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 267 KB) - dodano 01.12.2021r.

Zestawienie złożonych ofert - plik do pobrania (pdf. 469 KB) - dodano 15.12.2021r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.610 KB) - dodano 16.12.2021r.