Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (pdf. 951 KB) - dodano 01.02.2022r.

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) - plik do pobrania (doc. 445 KB) - dodano 01.02.2022r.

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania ( doc.241 KB) - dodano 07.02. 2022r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (doc. 15 KB) - dodano 09.02.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf.621 KB) - dodano 21.02.2022r.