Zapytanie ofertowe - plik do pobrania (doc.245 KB) - dodano 07.12.2022r.

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania (pdf. 436 KB) - dodano 13.12.2022r.

Zbiorcze zestawienie po negocjacjach - plik do pobrania (pdf. 465 KB) - dodano 29.12.2022r.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania (pdf. 528 KB) - dodano 29.12.2022r.